Nyheter v.6

Annonser

Nya ord

Kan du orden?

Här är 12 nya ord om temat Arbete som du ska lära dig. Vad betyder orden? Vilken ordklass är det? Kan du skriva ordet i en mening?

Skriv på ett papper och lämna till mig på torsdag v.48

anmäla frånvaro

beskriva

anställa

lön

boka in

varannan

umgås

arbetslös

lika

ansvar

sömn

ledig