Nya ord

Kan du orden?

Här är 12 nya ord om temat Arbete som du ska lära dig. Vad betyder orden? Vilken ordklass är det? Kan du skriva ordet i en mening?

Skriv på ett papper och lämna till mig på torsdag v.48

anmäla frånvaro

beskriva

anställa

lön

boka in

varannan

umgås

arbetslös

lika

ansvar

sömn

ledig