Träna SKRIVA

pencil-918449__340

Här kan du titta på olika filmer om att skriva. Det finns olika genre, och varje genre har en speciell struktur. Du måste lära dig varje struktur.

TRÄNA SKRIVA KURS B

Berättande text

Meddelande

Ett brev

TRÄNA SKRIVA KURS C

Arbetsansökan – personligt brev

Berättande text 1 (C)

Berättande text 2 (C)

Informellt brev

Ge tips och råd

Faktatext

Återberättande text

Framför din åsikt

TRÄNA SKRIVA KURS D

En insändare

Beskrivande text

Redogörande text

Ge tips och råd