Argumenterande text

Många vill träna på att skriva argumenterande text. Här är en film med ett exempel om det

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

https://youtu.be/2Bla8qnq4R4